اخبار صنعتی

اجزای ترکیب کلید ماشین

2022-01-07
سیستم ازکلید ماشینعمدتا از فرستنده و گیرنده تشکیل شده است.

فرستنده ازکلید ماشین: از کلید فرستنده، آنتن فرستنده (کیبرد)، مدار مجتمع و ... تشکیل شده است و دارای مدار ذخیره کد شناسایی و مدار مدولاسیون دامنه می باشد و یک باتری لیتیومی دکمه ای در سمت مقابل مدار نصب شده است. فرکانس انتقال بر اساس استاندارد رادیویی کشور کاربر انتخاب می شود و سوئیچ انتقال با هر بار فشار دادن دکمه سیگنال را ارسال می کند.

گیرنده ازکلید ماشین: پس از ارسال کد شناسایی توسط فرستنده با استفاده از مدولاسیون موج کوتاه، آن را از طریق آنتن موج کوتاه وسیله نقلیه دریافت می کند، آن را با استفاده از پردازشگر تقویت کننده فرکانس بالای موج کوتاه توزیع کننده در واحد کنترل الکترونیکی گیرنده دمودوله می کند و آن را با کد شناسایی دستگاه دمودوله شده مقایسه می کند. در صورت صحیح بودن کد وارد مدار کنترل شده و عملگر را فعال کنید.